Sukhdeep Singh

Doktorand, avdelningen för Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap

Sukhdeep började arbeta som doktorand på institutionen under 2015. Han arbetar i nära samarbete med svetsteknikgruppen på Högskolan Väst. Forskningen avser svetsbarhet av högtemperaturmaterial som Ni-baserade superlegeringar för gasturbiner och austenitiska rostfria stål för pannanvändning. Mer specifikt är målet att ha en förbättrad kunskap om sprickfenomen som uppstått av hetta och uppstår vid svetsning, samt att upprätta en testmetodik som kan användas för att bedöma känslighet för sprickbildning vid upphettning.
​MTT085-Engineering Materials
MPR095-Material and Manufacturing Technology

Publicerad: må 19 mar 2018.