Stig Franzén

Adjungerad professor i MMI (Människa-MaskinInteraktion) på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Stig Franzén är Tekn. Dr. I Transportteknik med en vetenskaplig bas i elektronik- och systemvetenskaper, inlärningspsykologi och människa-tekniksystem. Hans huvudområde rör ”Människans roll i komplexa sociotekniska system”. Han har en stor erfarenhet från industrin och arbetar i sitt eget konsultbolag. Han har varit verksam på den europeiska scenen sedan 1986 i olika forskningsprogram som bl.a. täcker urbana transporter av både människor och gods, men också andra områden med IKT (informations- och kommunikationsteknologi) som bas. Ämnen som täcks in är t.ex. Avancerade koncept för ITS (Intelligenta Transport-system), MMI (människa-maskin-interaktion), säkerhet, transportpolitik, och processer för överförbarhet och införande. Hans stora erfarenhet av arbete med utvärdering (särskilt på den internationella scenen) är väl dokumenterad.
​Handledning av doktorander, doktorandkurser, gästföreläsare

Styrkeområde

Transport​

Member of the ERTRAC Working Group on Urban Mobility
Member of iMobility Forum
Member of IBEC Management Committee
Editorial Board of the IET ITS Journal
Editorial Board of the Nordic Textile Journal
Member of ITS Sweden
Founder of the National ITS Postgraduate School

Sidansvarig Publicerad: on 07 jun 2017.