Stellan Holgersson

Projektledare, Kemi och Kemiteknik, Kärnkemi

Stellans forskning är inriktad mot slutförvar av kärnavfall. De projekt som för närvarande drivs gäller studier av sorption av olika radionuklider på bergmaterial. Av särskilt intresse är porositeten och specifika ytarean för olika mineral och hur dessa egenskaper påverkar sorptionen.

Sidansvarig Publicerad: ti 09 nov 2021.