Stefan Wirsenius

Docent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori.

Dr Stefan Wirsenius är Docent i Miljö- och resursanalys av jordbrukssystem vid Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Stefan Wirsenius är expert inom miljövetenskap med specialisering mot markanvändning, kol- och kväveflöden, och utsläpp av växthusgaser. Hans expertis inkluderar även jordbruksvetenskap, med fokus på modellering av mat-, bioenergi- och jordbrukssystem.

Stefan Wirsenius forskningsintressen är kopplade till den stora utmaningen att möta den ökande efterfrågan på livsmedel från en allt större och rikare världsbefolkning, och samtidigt minska jordbrukets negativa miljöeffekter, som till exempel avskogning. Forskningens övergripande mål är att värdera olika möjliga alternativ, såsom tekniska förbättringar och konsumtionsförändringar, för att minimera den klimat- och miljöpåverkan som orsakas av matproduktion och markanvändning generellt.
För att se vilka projekt Stefan deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas. 

Sidansvarig Publicerad: to 20 sep 2018.