Stefan Forsaeus Nilsson

Avdelningschef Byggnadsteknologi, Proprefekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik,
Forskningsrådgivare, Grants Office vid Chalmers verksamhetsstöd

Avdelningschef för Byggnadsteknologi, som omfattar hållbart och resurseffektivt byggande på alla nivåer. Området spänner från smarta och effektiva byggnadsmaterial via energiprestanda och beständighet hos komponenter och byggnadsdelar till livscykelanalyser på hela byggnadsbestånd.

Som forskningsrådgivare ligger fokus på stöd till forskare att skriva bättre ansökningar till nationella och europeiska finansiärer. Grants Office arbetar för att fler bidragsansökningar ska leda till framgångsrika externt finansierade forskningsprojekt. Funktionen koordineras av Enheten för forsknings- och samverkansstöd vid Avdelningen för operativt och strategiskt stöd (OSS).

Sidansvarig Publicerad: fr 28 okt 2022.