Stefan Candefjord

Teknologie Doktor, Elektroteknik

Stefan Candefjord är forskarassistent i forskargruppen Biomedicinsk elektromagnetik. I sin forskning strävar han efter att förbättra den prehospitala vårdkedjan för offer i trafikolyckor. För att minimera konsekvenserna för offren måste rätt vård ges så snabbt som möjligt. Detta ställer höga krav på effektiva tillvägagångssätt i ambulanssjukvården med redskap för att snabbt kunna avgöra vilka vårdinsatser som ska sättas in. Forskningen sker inom forskningscentra MedTech West och SAFER.
​ 
​ 

Sidansvarig Publicerad: to 06 jul 2017.