Sophy Sapan Longe Olsson

Koordinator på Centrum för Vårdens Arkitektur, CVA

Sophy Longe Olsson är utbildad inredningsarkitekt och har tagit masterexamen Design för hållbar utveckling vid Chalmers. Design fokuserade för människor är en viktig grundpelare som symboliserar hennes designvärden. I hennes examensarbete diskuteras några av evidensbaserad design och personcentrerad vård. Projektet fokuserar på hur man kan skapa en läkande miljö som skulle kunna genomföras i en avdelning på Östra sjukhuset, Göteborg.
Sedan 2014 arbetar Sophy som koordinator på Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur, CVA.
Främst jobbar hon med intern och extern kommunikation inom CVA, bland annat webben, grafiskt produktion, arrangerar seminarier och temadagar.

Sidansvarig Publicerad: ti 07 jun 2016.