Sonia Rani Gupta

Forskningsingenjör, avdelningen för Datorteknik, Institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: to 30 jan 2020.