Sofie Hagejärd

Doktorand, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnad, Arkitekturens teori och metod

Sofies forskning handlar om övergångar mot framtida hållbara hem, med fokus på cirkulär ekonomi och smarta energisystem. Mer specifikt är hon intresserad av att utforska alternativa designlösningar och affärsmodeller som kan möjliggöra en mindre resurskrävande vardag för hushållen, samtidigt som deras välmående sätts i fokus. I forskningsprojektet Det Cirkulära Köket, finansierat av EIT Climate-KIC, undersöker hon hur strategier inom cirkulär ekonomi kan bidra till att uppnå en högre resurseffektivitet av köket över hela dess livscykel. I forskningsprojektet FISMEP, finansierat av ERA-Net Smart Energy Systems, fokuserar hon på hushållens roller och behov i smarta energisystem samt vilka krav detta ställer på teknik och tjänster kopplade till hemmet. Sofie har en MSc inom Teknisk Design från Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: to 17 jan 2019.