Sofie Halldén

Administrativ chef, Biologi och bioteknik

I rollen som administrativ chef leder Sofie avdelningen för verksamhetsstöd, en grupp om cirka tio personer som ger kvalificerat stöd till institutionens ledning och avdelningschefer, samt till de avdelningar som arbetar med forskning och undervisning.

Publicerad: må 21 maj 2018.