Sofia Park

Projekthandläggare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Sofia Park är inredningsarkitekt med en master i arkitektur och design för hållbar utveckling från Chalmers. Hon arbetar på Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) som projekthandläggare för ett kunskapsbaserat utvecklingsprojekt för SiS (Statens institutionsstyrelse) vårdmiljö. Projektet handlar om hur den fysiska miljön aktivt ska kunna stödja SiS vision om att vara en plats för förändring. Programmet ska samla och illustrera kunskap och erfarenheter kring den fysiska miljöns roll och inverkan och fungera som ett stöd och ramverk i fysiska förändringsprocesser inom SiS institutioner.

Sidansvarig Publicerad: on 29 nov 2017.