Sofia Serholt

Doktor, avdelningen för interaktionsdesign, Data- och informationsteknik.

Sofia Serholt är postdoktoral forskare vid avdelningen för interaktionsdesign inom Institutionen för data- och Informationsteknik vid Chalmers. Hon är lärare i engelska och IKT och doktor inom tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hon disputerade i 2017 med sin avhandling Child–Robot Interaction in Education vid Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör barns interaktion med robotar framförallt inom skolan, etik och normativa perspektiv på teknik, samt hur design och implementering av teknik påverkar sociala praktiker och kontexter.

Från 2013 till 2016 var Sofia involverad i EU-projektet EMOTE Embodied perceptive tutors for empathy based learning (www.emote-project.eu) där hon arbetade med användarcentrerad design och utvärdering av empatiska robotar för skolan. Just nu är hon aktiv inom EU-projektet PLACED: Place- and activity-centric dynamic library services (www.placedproject.eu) med fokus på deltagande design och utvärdering av digitala tjänster för bibliotek. Hon är även med i följande forskargrupper:

Sidansvarig Publicerad: on 27 sep 2017.