Sjouke Beemsterboer

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, Hållbart byggande

Sjouke utvecklar en ny metodologi för att förenkla komplexiteten i livscykelanalys av bostäder och kontorsbyggnader, samtidigt som en acceptabel nivå av tillförlitlighet av resultaten kan behållas. Den nya metodiken kommer att utvecklas tillsammans med partners inom byggsektorn och kommer att kunna ge vägledning särskilt i de tidiga faserna av byggprojekt.

I andra forskningsprojekt fokuserar Sjouke på standarder för bygginformation och metodik för innovation för mellanchefer i organisationer inom konstruktionsbranschen.

Den kunskapsbasen som Sjouke främst använder sig av är teknik- och vetenskapsstudier (STS), och metoder för hållbarhetsbedömningar.
Handledning av examensarbeten inom: 
1) Design and Construction Project Management (DCPM).
2) International Project Management (IPM)
3) Structural Engineering and Building Technology

BOM250 Life cycle engineering   

Sidansvarig Publicerad: må 23 apr 2018.