Anders Silander

Adjungerad professor, Elektroteknik

Anders Silander är radarsystemingenjör och specialist inom nya sensorkoncept vid Saab Electronic Defence Systems.


Publicerad: ti 25 feb 2020.