Shun-Han Yang

Post doc på mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för marin teknik

Shun-Han Yang (Hedy) är doktor på avdelningen för Marin teknik. Hon är disputerad i marin arkitektur. Hennes doktorandstudier handlade om utveckling av simuleringsmetoder och verktyg för mekanisk livslängdsanalys av kablar och förtöjningar som användas för vågenergiomvandlare. Inom detta ramverk forskar hon nu inom design av förankringssystem för vågenergiomvandlare som installeras i en vågeneriomvandlarpark. Målsättningen är att kunna föreslå och uppskatta förtöjningslösningar med bättre tillförlitlighet, livslängd och kostnadseffektivitet. Hedys forskningsintresse kretsar kring interaktionen mellan hydrodynamik och strukturdynamik hos fartyg- och offshorestrukturer med starkt fokus på mekanisk säkerhet.

MMA168 - Marine Structural Engineering

SJO750 - Reliability Analysis of Marine Structures

MSc thesis projects

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.