Shirin Naserifar

Doktorand, Kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

För mer information, se den engelska sidan

Sidansvarig Publicerad: fr 27 sep 2019.