Shahin Sateei

Doktorand på avdelningen för Construction Management

Forskningen innefattar både mänskliga och tekniska aspekter och handlar om utvecklandet och implementeringen av Virtual Reality (VR) för beslutsfattning i sjukhusprojekt. Mer specifikt studera hur det kollaborativa design- och planeringsverktyget Virtual Collaborative Design (ViCoDE), går att använda i tidiga skeden av den arkitektoniska designprocessen för att undersöka hur erfarenhetsåterföring och kunskapsutbyte mellan verksamhet och övriga aktörer inom byggprojektsprocessen kan faciliteras. Detta är tänkt att stärka informationssystemet/informationsstrukturen för standardisering inom sjukhusbyggnation med hjälp av kollaborativ visualisering.

ViCoDE är ett nytt kollaborativt design- och planeringsverktyg baserat på byggnadsinformationsmodeller (BIM) och Virtual Reality (VR) i kombination med en interaktiv pekskärm.

De mänskliga forskningsaspekterna är relaterade till: perception, människans informationshantering, kommunikation och beslutsfattande relaterat till VR mediet. De tekniska forskningsaspekterna är relaterad till: visualisering, VR och Building Information Modelling.

Sidansvarig Publicerad: fr 03 sep 2021.