Seyed Hosseini

Gästforskare, Materialens mikrostruktur, Institutionen för fysik

Jag heter Seyed Hosseini och arbetar som industridoktorand på institutionen för Material och Tillverkningsteknik sedan september 2010. Forskningsprojektet som handleds av Prof. Uta Klement handlar om att studera det vita skikt som kan bildas på stålets yta i samband med hårdsvarvning. Vid hårdsvarvning av metalliska material, så som AISI 52100, kan mikrostrukturen ändras från t.ex. en martensitiskt till en nano-struktur på grund av den termo-mekaniska inverkan på arbetsmaterialet från skärverktyget. När man studerar tvärsnittet av en hårdvarvad detalj i ett ljusmikroskop, kommer nano-strukturen att ha en vitaktig färg med en tjocklek på mellan 0.5 µm till 5 µm. Då ytans kvalité efter hårdsvarvning har en stor betydelse för livslängden för den bearbetade komponenten är det viktigt att förstå alla yt-förändringar som skulle kunna ha en negativ inverkan på komponenten och dess livslängd. Genom en ökad förståelse om hur detta skikt bildas, dess egenskaper och inverkan på en hårdsvarvad komponent kommer detta projekt till att bidra en optimering av processen, vilket i sin tur bidra till bl.a. färre antal efterföljande operationer och en högre kvalité.

Sidansvarig Publicerad: fr 15 jan 2016.