Seshendra Karamchedu

Doktorand, Yt- och mikrostrukturteknik, Material- och tillverkningsteknik

Jag är doktorand och arbetar inom pulvermetallurgi. Min forskning handlar om bearbetning av stålpulver förlegerade med krom, specifikt deras sintring. Dessa pulver är att föredra framför konventionellt använda stålpulvren ur en ekonomisk synvinkel. Syftet är att skapa optimala parametrar för bearbetning av dessa pulver genom pulvermetallurgi på ett sätt som är en kostnadseffektivt och som lämpar sig för en hållbar tillverkning för maskinelement.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.