Selma Brynolf

Forskare på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, maritim miljövetenskap

Selmas forskning rör energi- och miljösystemanalys med fokus på framtida bränslen för sjöfarten, modellering av globala energisystem, utvärdering av marina bränslens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och utvärdering av elektrobränslen (bränslen som produceras från koldioxid och vatten med hjälp av el). Forskningen är knuten till styrkeområde Transport och styrkeområde Energi och delar av forskningen är även kopplade till det maritima kompetenscentret Lighthouse.

Selma är också profilområdesledare för Hållbara fordonsteknolgier som är delat mellan styrkeområde Energi och Transport

Publicerad: ti 26 nov 2019.