Selam Chernet

Doktorand, Elektroteknik

Målet med mitt doktorandprojekt är att undersöka den potentiella risken för subsynkron resonans (SSR) i ledningar anslutna till vindkraftverk. Huvudfokus ligger på vindkraftverk med variabelt varvtal. Syftet är att ge en korrekt förståelse om problemet med SSR och utreder eventuella bullerskyddsåtgärder.

Sidansvarig Publicerad: må 08 maj 2017.