Sebastian Karlsson

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Sebastian Karlsson arbetar med koldioxidutsläpp från industriella processer. Hans forskning fokuserar på de krav och utmaningar som infrastrukturen ställs inför vid en storskalig implementering av CCS, elektrifiering, eller användning av vätgas eller biomassa.

Sidansvarig Publicerad: ti 13 okt 2020.