Toivo Säwén

Doktorand vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, Hållbara byggnader

Toivo är doktorand på avdelningen för byggnadsteknologi. Forskningen handlar om att integrera byggnads-prestandaanalys i tidiga skeden av den arkitektoniska designprocessen. Toivo deltar i IEA EBC Annex 75 om optimering av renovering av bostadsområden och fjärrvärmesystem med livscykelperspektiv.

Sidansvarig Publicerad: on 26 maj 2021.