Sassan Etemad

Docent/Adjungerad professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för strömningslära

Sassan Etemad är docent och adjungerad professor inom tillämpad termo-fluid dynamik. Han fick sin civilingenjörsexamen och licentiatexamen på Chalmers och sin doktorsexamen på Lunds Tekniska Högskola och har arbetat inom fordonsindustrin sedan 1988. Han har varit anställd på Volvo Lastvagnar, Valeo Engine Cooling, Volvo Personvagnar och Volvo Technology där han nu har bettaningen Principal CFD Analyst.
Hans forskningsområde är inom fordonsrelaterad strömning och värmeöverföring. Han fokuserar sin forskning på precisionskylning för utveckling av miljövänliga och bränslesnåla motorer och el-fläktar för kylning av elfordon. Han arbetar huvudsakligen med initiering och handledning av forskningsprojekt inom sitt område i samarbete med industrin.

Sidansvarig Publicerad: fr 26 feb 2021.