Abhiroop Sarkar

Doktorand, avdelningen för Computing Science, Institutionen för data- och informationsteknik.

Abhiroop Sarkar är doktorand på ämnet Funktionell programmering vid avdelningen för Computing Science, Institutionen för data- och informationsteknik, Chalmers. Han är särskilt intresserad av design och implementering av funktionella språk på mikrokontroller som finns i inbyggda system och realtidssystemapplikationer.

Han är lärarassistent på följande kurser
i. Introduction to Functional Programming
ii. Data Structures and Algorithms
iii. Principles of Concurrent Programming

Sidansvarig Publicerad: on 02 feb 2022.