Sarka Langer

Adjungerad professor i inomhuskvalitet, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Sarka Langer är adjungerad professor i inomhuskvalitet vid avdelningen för installationsteknik, Chalmers.
Sarka bedriver forskning om luftkvalitet, luftkemi samt kemiska belastningen i innemiljöer i t.ex. bostäder, energieffektiva byggnader, förskolor och fartyg. Ytterligare forskningsinriktning är emissioner av organiska ämnen från byggprodukter och bildning av sekundära kemiska föreningar från interaktion mellan material och ozon. Hennes huvudsakliga anställning är som forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet i Göteborg.

Sidansvarig Publicerad: ti 20 aug 2019.