Sara Renström

Doktorand på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för
industri- och materialvetenskap

I sitt doktorandprojekt undersöker Sara Renström hur vi använder värme och varmvatten med syftet att identifiera områden där produkt- eller tjänstedesign kan uppmuntra till mer energieffektiv användning av energi i allmänhet och av fjärrvärme i synnerhet. Projektet genomförs tillsammans med Göteborg Energi. I sitt arbete intresserar sig Sara Renström för samspelet mellan människor och de produkter som omger oss och särskilt hur samspelets karaktär inverkar på den miljöpåverkan som användning av produkter ofta har – ett forskningsområde som ibland kallas Design for Sustainable Behaviour.
​Sara Renström undervisar och handleder studentprojekt i kursen Design och produktutveckling för uthållig utveckling (PPU030). Hon handleder också masterstudenters examensarbeten.

Sidansvarig Publicerad: on 07 jun 2017.