Sara Palander

Centrumföreståndare Swedish Life Cycle Center, Teknikens ekonomi och organisation

Sara Palander arbetar som föreståndare för Swedish Life Cycle Center – ett nationellt kompetenscentrum som samlar akademi, industri, forskningsinstitut och myndigheter att samverka för att bygga kompetens inom livscykelområdet och öka dess tillämpning. Hon möjliggör och skapar samarbeten mellan akademi, industri, forskningsinstitut och myndigheter med målet att bygga kompetens inom livscykelområdet samt öka förståelsen för livscykelperspektivets tillämpning.

Sara projektleder projekt inom centrumets verksamhet, leder arbets- och expertgrupper, samt deltar i forsknings- och nyttiggörande projekt kring metodutveckling och tillämpning.

Sidansvarig Publicerad: ti 22 sep 2020.