Santiago Arellano

Forskare och enhetschef, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Geovetenskap och fjärranalys

Santiago Arellano forskar om atmosfärens och vulkans fysik med hjälp av spektroskopisk fjärranalys. Detta inkluderar utveckling av mättekniker, fältarbete och dataanalys för att mätta utsläpp av olika molekyler i luften. Detta hjälper oss att förstå kopplingen mellan gas utsläpp och underliggande geofysiska processer. Han samarbetar med flerdisciplinär vetenskapliga grupper i forskning som hjälper människor att fatta välgrundade beslut i samband med vulkaniska eller andra miljörisker. Santiago är ansvarig för instrumentutveckling och dataanalys för det globala NOVAC-nätverk och undervisar kurser om experimentell fysik. Han är en av ledare i IAVCEI-kommittén för kemi av vulkaniska gaser.
 • Experimental physics: spectroscopic methods (graduate level)
 • Fysik basår (introductory level)
 • Telekommunikation (undergraduate level)
​För att se vilka projekt Santiago Arellando deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.
 • NOVAC (EU, 2005-)
 • SNSA Career Grant (2019-)
 • S5P-TROPOMI Validation Team (2019-)
 • UNESCO/IUGG International Geosciences Programme (2020-)
 • Congo (SIDA, 2009-)
 • FIEL-VOLCAN (CONCICYT, 2011-2012)
 • FUTUREVOLC (EU, 2012-2015)
 • DECADE-DCO (Sloan Foundation, 2012-2019)
 • Radiative transfer (FORMAS, 2017-2019)

Sidansvarig Publicerad: må 13 dec 2021.