Sandra Tostar

Doktorand, Kemi och Kemiteknik, Industriell materialåtervinning

Sandras forskning är inriktad mot att återvinna plast från elektronikskrot, så kallad WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). I forskningen undersöks mekaniska- och reologiska egenskaper hos olika plaster och plastblandningar eftersom elektronikskrot kan innehålla upp till tio olika sorters plast. Hon har även tittat på att extrahera ut metaller från plasterna, då främst antimon. Projektet är ett tvillingdoktorandprojekt och hennes kollega, Erik Stenvall, arbetar på Material- och Tillverkningsteknik.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.