Sandra Roos

Industridoktorand, Miljösystemanalys, Energi och Miljö

Sandra Roos (f. Häggström) är industridoktorand på Chalmers sedan 2012, anställd på Swerea IVF. Sandra arbetar som forskare på miljöområdet, främst inom livscykelanalys (LCA) och kemikalier i konsumentprodukter.

Sandra har arbetat med LCA som metodutvecklare, utförare och handledare i mer än tio år och kombinerar detta med expertis inom förekomst och hantering av kemikalier i varor. Författare till ett flertal rapporter för myndigheter såsom Kemikalieinspektionen och norska KLIF. Har utfört ett flertal LCA-studier för både företag och myndigheter. Sandra är också en av företrädarna för Kemikaliegruppen vid Swerea IVF.

Som doktorand inom MISTRA-programmet Future Fashion arbetar Sandra med att sammankoppla de båda kompetenserna LCA och kemikalier i varor för att möjliggöra en helhetsbedömning av produkters miljöprestanda i ett livscykelperspektiv.
Participating in the following projects: Mistra Future Fashion, SUPFES, TexBar, Swedish Chemicals Group etc.

Sidansvarig Publicerad: ti 02 feb 2016.