Per Salberger

Professor, Matematiska vetenskaper

Per Salberger är verksam i forskargruppen i algebraisk geometri och talteori. Hans senare forskning rör tätheten av heltalslösningar till system av diofantiska ekvationer med oändligt många lösningar. Man studerar då det asymptotiska uppförandet av antalet lösningar i boxar när storleken av boxarna växer. De metoder som Salberger använder kombinerar algebraisk geometri och talteori.

Salberger samarbetar också med medlemmar av forskargrupperna i komplex analys och fundamentalfysik vid Chalmers.

Algebrakurser

Under de senaste tio åren med ledande analytiska talteoretiker i Bristol, Göttingen och Oxford.

Sidansvarig Publicerad: må 22 jun 2020.