Ruth Woie-Svensson

Administrativ chef, Teknikens ekonomi och organisation.

Ruth Woie-Svensson är administrativ chef vid Teknikens ekonomi och organisation.
Ruths uppdrag som administrativ chef är att leda och samordna den administrativa verksamheten vid institutionen, så som studieadministration, ekonomiadministration, infrastruktur och miljöfrågor.
I rollen ingår även att vara ett strategiskt stöd till prefekten i frågor rörande planering och uppföljning av verksamheten samt medverka i utvecklingen av hela Chalmers administrativa verksamhet.

Sidansvarig Publicerad: må 04 okt 2021.