Leonardo Rosado

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik, Urban metabolism

Leonardo Rosado är docent vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Urban metabolism, på Chalmers.
Genom att med helhetssyn utveckla metoder för att studera alla resursflöden i staden kan beslutsfattare och intressenter på olika nivåer inom avfallshantering och stadsplanering, såväl som industrier och hushåll, få värdefull information. Leonardo har utvecklat en banbrytande metod - the Urban Metabolism Analyst som möjliggör studierna.

​Urban Metabolism BOM165
Modelling and problem solving BOM035

Sidansvarig Publicerad: to 15 aug 2019.