Roland Sottek

Adjungerad professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik

Sedan 2016 är jag adjungerad professor i psykoakustik vid avdelningen för teknisk akustik, forskargruppen vibroakustik. Jag tog examen i elektroteknik och kommunikationsteknik vid Technical University of Aachen (Tyskland) 1987 och doktorsexamen (Dr.-Ing.) 1993 med min avhandling ”Signal Processing Model of the Human Auditory System”.

Från 1987 till 1988 var jag anställd som forskare vid Philips forskningslaboratorium i Aachen. 1989 började jag som chefsforskare vid HEAD Acoustics. Senare blev jag chef för HEAD Consults NVH-avdelning och sedan 2002 har jag varit chef för den nyetablerade HEAD Research NVH-avdelningen.
​Jag kommer att leda kursen ”Human Response to Sound and Vibration” (VTA 160, 7,5 ECTS-poäng). Mitt arbete vid Chalmers tekniska högskola innefattar dessutom handledning på doktorand- och masternivå samt rådgivning och stöd med ansökningar och genomförande av pågående forskningsprojekt.
​En fullständig publikationslista finns här:

​Under min tid hos HEAD Acoustics deltog jag i många konsultprojekt, huvudsakligen i samband med fordonsapplikationer, samt i 18 offentligt finansierade nationella och internationella forskningsprojekt. En fullständig förteckning över forskningsprojekten finns här:

Min nuvarande forskning gäller modeller av mänskligt hörande, psykoakustik, auralisering av virtuella miljöer, bullerteknik och digital signalbehandling samt experimentella och numeriska metoder för beräkning av ljudfält.


​Chalmers styrkeområden: 
Informations- och kommunikationsteknik​


Sidansvarig Publicerad: fr 03 maj 2019.