Roland Clift

Gästprofessor, Teknikens ekonomi och organisation

Roland Clifts forskning handlar om industriell ekologi med en syn på hanteringen av resursflöden och lager och behandlar en av de viktigaste aspekterna av hållbarhet. Han är medlem av Royal Academy of Engineering (Storbritannien) och verkställande direktör för International Society for Industrial Ecology.
 
Clift,R., Sim, S. and Sinclair,P. (2012)  Sustainable Consumption and Production: quality, luxury and supply chain equity. In: Treatise in Sustainability Science and Engineering. (Ed. I.S.Jawahir, S.Sikhdar and Y. Huang), Springer Publishers.
 
Mitchell, C.A., Carew, A. L. and Clift, R. (2004) The Role of the Professional Engineer and Scientist in Sustainable Development.  In: Sustainable Development in Practice: Case Studies for Engineers and Scientists (Eds Azapagic et al.), John Wiley & Sons, Chichester, pp.29-55.
 
Clift, R., Grace, J.R. and Weber, M.E. (1978 & 2005) Bubbles, Drops and Particles, Academic Press, NY (1978), republished by Dover, NY (2005).

Sidansvarig Publicerad: ti 09 maj 2017.