Roger Lundén

Professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för dynamik

Roger Lundén är professor i järnvägsmekanik. Under åren 1997-2012 var han föreståndare för kompetencentret CHARMEC och han fortsätter att vara engagerad i centrets ledning och administration. Vetenskapligt är hans forskning inom området mekanik och hållfasthetslära, särskilt inom delområdena dynamik, vibrationer, materialutmattning, termiska spänningar, buller-relaterade problem, kontaktmekanik och tribologi. Tillämpningar avser bromsar för tåg och lastbilar, hjulpar för tåg och kontakten hjul-räl. . Han handleder för närvarande två doktorander och är examinator och för ytterligare en.

Sidansvarig Publicerad: fr 11 dec 2020.