Robert Berman

Professor, Matematiska vetenskaper

Robert Bermans forskning handlar i stort om analytiska aspekter av komplex algebraisk och differential geometri. Hans forskning är fokuserad på samband mellan dessa områden och sannolikhetsteori, statistisk mekanik och matematisk fysik, samt aritmetisk (Arekelov) geometri, såväl som konvex geometri och analys.

I vida termer berör hans forskning, bland annat, problemet att beskriva hur koherenta strukturer framträder i storskaliga komplexa system, från ett geometriskt och analytiskt perspektiv. Hans arbeten visar att liknande matematiska verktyg och strukturer kan användas för att förstå tillsynes orelaterade områden; från den geometriska strukturen hos universum till signalbehandling och metrologi, så väl som komplexiteten i algebraiska ekvationer.

Han är (sedan 2012) Wallenberg Academy Fellow (se http://www.wallenbergacademyfellows.se/List-of-scientists/BermanRobert/ för en populärvetenskaplig beskrivning av hans arbete).

Sidansvarig Publicerad: to 02 mar 2017.