Robert Feldt

Professor, avdelningen för Software Engineering, Data- och informationsteknik.

Publicerad: to 11 jan 2018.