Rikard Sandberg

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Rikard Sandberg är doktorand på avdelningen för Construction Management på Chalmers. Hans forskning är tvärvetenskaplig och undersöker mellanchefers arbete och ledarskap i byggbranschen såsom det utövas i praktiken. Han tillämpar ett kritiskt perspektiv för att studera chefernas identiteter, praktiker och arbetssituationer samt konsekvenser på individ och organisationsnivå.

Rikard undervisar även i kurser i organisation, ledarskap och kommunikation.
​Ledarskap och kommunikation

Sidansvarig Publicerad: må 23 sep 2019.