Rikard Sandberg

Forskare och föreläsare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Rikard Sandberg forskar och undervisar på avdelningen för Construction Management. Hans forskning berör management och ledarskap med fokus på samhällsbyggnadssektorn. Utifrån ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt undersöker han chefers dagliga arbete och ledarskap såsom det utövas i praktiken. Insikter från chefernas levda verkligheter används vidare för att undersöka den praktiska grunden för några av de mest framträdande egenskaperna hos byggbranschen, såsom dess kultur och struktur samt teknologiska och administrativa utvecklingar. Forskningen bidrar med ett socialt perspektiv på flera av de förändringsutmaningar som byggbranschen står inför.
​Leadership and communication BOM030 (masternivå)
Reflecting on leadership perspectives and contexts GFOK090 (doktorandnivå)
Leda invidid och grupp CIU226 (masternivå)
Ledarskap och kommunikation, arbetssäkerhet och riskhantering BOM380 (kandidatnivå)
Handledning av examensarbeten på kandidat- och masternivå

Sidansvarig Publicerad: to 20 jan 2022.