Rickard Bensow

Professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för marin teknik

Rickards forskning handlar om att förstå vad som är en bra hydrodynamisk design, t.ex. för fartygsskrov och framdrivningssystem. Målet är att minska bränsleförbrukningen och miljöpåverkan, inklusive buller och vibrationer, lägre produktionskostnader och förbättra livslängden. Det handlar också om att utveckla beräkningsmetoder för att göra detta möjligt.
Han är engagerad i utbildningen av blivande skeppsbyggare och civilingenjörer inom marin teknik i masterprogrammet Mobility engineering där han undervisar i fartygshydrodynamik, fartygsframdrivning och CFD. Han handleder även kandidat- och civilingenjörsprojekt.
​Följ min forskning på ResearchGate
​Forskargruppen har ett utvecklat samarbete med Kongsberg Maritime inom områden som rör marina propulsionssystem, och stöttar Kongsberg med utveckling av simulerings- och designverktyg samt expertkunskap kring kavitation, energisystem, skaleffekter, m.m. UTC:t initierades av Rolls-Royce 2002 och togs över av Kongsberg i samband med uppköpet av Rolls-Royce Commercial Marine 2019; Rickard Bensow har varit föreståndare sedan 2010. Centrat omfattar ett flertal doktorand- och post-doc-projekt med finansiering direkt från Kongsberg såväl som i samarbete med externa finansiärer.

Sidansvarig Publicerad: fr 16 sep 2022.