Rickard Arvidsson

Forskarassistent, Teknikens ekonomi och organisation

Rickard Arvidsson ägnar sig huvudsakligen åt miljö- och hållbarhetsbedömningar av olika slag, främst livscykelanalys (LCA), social/samhällelig livscykelanalys (SLCA), miljöriskanalys (ERA), och material-/substansflödesanalys (MFA/SFA). Det som främst studerats är nanomaterial av olika slag, och den nuvarande forskningen är till stor del inriktad på miljö- och hållbarhetsaspekter på det nya materialet grafen.

Mistra Environmental Nanosafety

Forskningsprogrammet Mistra miljösäker nanoteknik (Mistra Environmental Nanosafety) ska utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som gör det möjligt att skapa trygghet kring användningen av nanoteknik i ett hållbart samhälle.

Publicerad: ti 07 nov 2017.