Andreas Rehn

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori.

Andreas Rehns arbete är inriktat på att möta den ökade efterfrågan inom biomassa så som mat, energi och biobaserade produkter och samtidigt stärka den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster. Detta inkluderar biologisk kolinlagring i mark och vegetation och på så sätt utveckla arbetet med ”negativa utsläpp” av koldioxid. Arbetet kommer ha stort fokus på GIS-baserade analysverktyg för att identifiera och beskriva möjligheter för ett fortsatt hållbart jordbruk och skogsnäring med målet att involvera flera intressenter och kommunicera hållbara lösningar inom landanvändning.

Sidansvarig Publicerad: må 15 nov 2021.