Rebecca Cyren

Administratör, Institutionen för data- och informationsteknik.

Administratör för avdelningarna Formella metoder, Funktionell programmering, Informationssäkerhet och Logik och typer.
Hanterar bland annat passerkort, datorkonton (PDB) och konferenser, workshops, möten och besökare.

Sidansvarig Publicerad: to 04 mar 2021.