Ella Rebalski

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori.

Ella Rebalski är en doktorand i den Fysisk resurteori division. Hennes forskning kommer att analysera hur automatiserade fordon kan hjälpa transportsektorn att bidra till att nå det svenska utsläppsmålet om att vara koldioxidneutral innan 2045. Forskningen är en del av projektet Mistra Carbon Exit.

Sidansvarig Publicerad: ti 12 okt 2021.