Julia Ravanis

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Julia Ravanis är doktorand i teknikhistoria på avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle. Hon har en fil. mag. i idé- och lärdomshistoria samt en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

Hennes avhandling utforskar Sveriges datorhistoria under åren 1955-1975. Under den tidsperioden expanderade datoranvändningen i Sverige snabbt och datavetenskap etablerades vid universiteten. Samtidigt gjordes stora statliga investeringar i avancerad datateknik för militärforskning. Genom att spåra datavetenskapens militära rötter via fallstudier av två universitets- och forskningsdatacentraler utmanar Julia den gängse bilden av svensk datavetenskap som ett i grunden civilt forskningsfält. I centrum för analysen står kulturerna som växte fram vid svenska universitetsdatacentraler under efterkrigstiden och ideologierna som präglade dem. Julia intresserar sig även för teoretisk fysik, genushistoria och de idéhistoriska skiljelinjerna mellan humaniora och naturvetenskap.

I juni 2021 utkom Julias debutbok "Skönheten i kaos" på Natur & Kultur, en populärvetenskaplig bok om parallellerna mellan teoretisk fysik och mänskliga upplevelser. Julia är medlem i redaktionen för tidskriften Glänta och medverkar då och då i GP kultur. Hon sitter sedan 2020 i Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria och är även engagerad i Chalmers konst- och vetenskapsfestival AHA!

Kurser:
TEK130 Vetenskapshistoria, ​Kursansvarig lärare

Sidansvarig Publicerad: fr 13 aug 2021.