Hossein Raufi

Universitetslektor, Matematiska vetenskaper

Min bakgrund är inom komplex analys i flera variabler och komplex geometri, där fokus för min forskning har varit det analytiska studiet av holomorfa vektorbuntar. Jag har framförallt studerat singulära metriker på dessa holomorfa vektorbuntar och försökt ge mening åt deras krökning, L^2-teori och Chern-klasser (det senare i samarbete med Richard Lärkäng, Jean Ruppenthal och Martin Sera). Vid sidan av detta har jag även alltid brunnit för undervisning och i min nuvarande position ägnar jag all min tid åt att undervisa.

Sidansvarig Publicerad: on 17 aug 2022.