Martin Rahm

Docent, Kemi och Kemiteknik, Kemi och biokemi

Martin Rahm är intresserad av att kvantmekanisk bestämma egenskaper och syntesvägar till nya typer av komplexa material. För detta ändamål utvecklar hans grupp metoder som kan öka vår förståelse av kemisk bindning, reaktivitet, kemi under höga tryck och elektronisk struktur i kristallina system. Martin Rahm arbetar även med tvärvetenskapliga frågor relaterade till livets ursprung. Där ligger fokus på att förstå kemisk evolution av olika organiska polymerer i vårt solsystem.
​Teoretisk kemi
​​För mer information om forskargruppen se www.rahmlab.com  

Sidansvarig Publicerad: må 07 feb 2022.