Ragnar Larsson

Professor, avdelningschef Material- och beräkningsmekanik, Institutionen för Industri- och materialvetenskap

Ragnar Larsson är professor och avdelningschef för avdelningen material och beräkningsmekanik.

Tyngdpunkten i forskningen ligger inom kontinuums- och materialmekaniken med inriktning mot modellering/simulering av "lokaliserad deformation" som t ex sprickutveckling, med numerisk mekanik (Computational Material and Failure Mechanics). Ragnar jobbar även mycket med porösa materials modellering kopplat till interaktion med fluid- eller gasfaser. Tillämpningarna ligger inom fordonssäkerhet (crashworthiness), skärande bearbetning och processimulering av kompositmaterial.
​- Strength of  Materials (basic and advanced courses)
- Structural mechanics
- Material mechanics Graduate courses comprise:
- Computational continuum mechanics
- Computational continuum mechanics of porous materials
- Damage and fracture mechanics

Sidansvarig Publicerad: ti 02 maj 2017.