Pramod Bangalore

Forskningsingenjör, Data- och informationsteknik.

Pramod Bangalore arbetar som doktorand på avdelningen för elteknik. Hans forskning fokuserar på underhållsstrategier av vindkraftverk. Huvudfokus i hans forskning är att minska kostnaderna för underhåll med hjälp av innovativa strategier och prognoser för feldetektering. Pramod använder sig av SCADA alarm som indikatorer för kommande fel. Resultatet kan bli användbart för vindkraftverksägare.

Sidansvarig Publicerad: må 03 jul 2017.